Viết bi hình ống chích
10.000 VNĐ
Lượt xem: 27587
Cây

hoặc

GỌI ĐẶT HÀNG NGAY: 028 6261 0065 HOẶC  0935 616 536

Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ, Thật độc đáo với viết bi hình ống chích của winwinshop -shop quà tặng -shop quà lưu niệm

Chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ

Chi tiết sản phẩm

 

Viết bi hình ống chích

 

 

 

Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ, Thật độc đáo với viết bi hình ống chích của Chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Thiết kế sáng tạo trong hình dáng một cây ống chích sẽ làm nên cá tính khác biệt của bạn so với mọi người. Sản phẩm nhỏ gọn có thể cùng bạn đi bất cứ nơi đâu.
Bút hình ống chích với chiều dài 13cm làm bằng nhựa ABS/AS có nhiều màu nước để bạn lựa chọn.

- Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ, thật độc đáo với viết bi hình ống chích của winwinshop88. 

- Thiết kế sáng tạo trong hình dáng một cây ống chích sẽ làm nên cá tính khác biệt của bạn so với mọi người. Sản phẩm nhỏ gọn có thể cùng bạn đi bất cứ nơi đâu. Bút bi hình ống chích với chiều dài 12.5 cm làm bằng nhựa ABS/AS có nhiều màu nước để bạn lựa chọn.

 

- Màu: Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng

- Chiều dài: 12.5 cm


 

  

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich


Sản phẩm liên quan