'Shop bán bộ trò chơi rút gỗ có tại TPHCM, gồm nhiều mẫu đồ chơi như rút gỗ màu và số có 2 loại gồm 48 thanh hoặc 54 thanh. Chất liệu an toàn, kích thích sức sáng tạo cho bé khéo léo và tuyệt vời. Sản phẩm có tại WinWinShop88:✅ Gọi 028 6261 0065 ✅ Có Giao Hàng ✅ Giá Thành Không Lo ✅ Quẹo Lựa '