'Đôi khi đang đọc sách bạn cần làm một việc gì đó, bạn cần đánh dấu trang sách đã đọc nhưng nếu gấp lại sách sẽ bị nếp gấp không còn đẹp nữa. Còn nếu không gấp thì khi trở lại đọc tiếp bạn phải tìm thật vất vả mới đến được trang mình đang đọc. Dụng cụ đánh dấu trang sách của shop winwin - shop quà tặng - shop quà lưu niệm là một sản phẩm hữu hiệu giúp bạn dễ dàng tìm thấy trang sách đang đọc dở.'