'Ly đổi màu (hay còn gọi là cốc đổi màu) một dang ly kiểu có khả năng đổi từ trạng thái này sang trang thái khác tạo nên điều bất ngờ thú vị cho người nhận. Có 2 loại ly đổi màu là ly đổi màu thông thường, ly đổi màu viết thông điệp.Vào WinWinshop88.Com để hiểu rõ nó như thế nào nhé các bạn:✓Giao hàng Toàn Quốc ✓Free Gói Quà ✓Mua nhiều giảm nhiều'
    Trang 1 của 2
  • 1
  • 2